7 jan. 2011

Matte-memory

Hur leker man?
Matte-memoryt fungerar som ett vanligt memory. Spelarna turas om att vända på två valfria muggar. Man ska försöka hitta en siffra som passar ihop med antalet pärlor. Bildar inte muggarna man vänt ett par vänder man muggarna upp och ner igen. Bildar muggarna man vänt upp ett par får spelaren ta muggarna och räkna det som ett par.Vad är lekens syfte?
Matte-memory har som syfte är att hjälpa barnen att koppla ihop siffra (det som är abstrakt) med antal föremål (det som är konkret). Leken ska bidra till att barnen lär sig känna igen siffror och koppla samman det med en konkret mängd. Doverborg och Emanuelsson (2006a) och Björklund (2009) skriver om begreppet subitizing som innebär att man kan uppfatta antal utan att räkna. De menar att subitizering handlar om ett automatiserat förhållande mellan räkneord och någon typ av talbild.”Subitisering antas allmänt ligga till grund för räknefärdigheten, eftersom den förutsätter en uppfattning om mängders relativa storlek, det vill säga en känsla för om en mängd är större eller mindre än en annan.” (Björklund, 2009, s. 62)
Matte-memoryt hjälper barnen att öva sin förmåga att uppskatta antal och det bidrar till att de blir bättre på antalsuppfattning. Matte-memoryt består av muggar som man ska vända på och det gäller att para ihop rätt siffra med rätt antal pärlor. Jag har placerat pärlorna som prickarna är placerade på en tärning. Syftet är att det ska bli lättare för barnen att uppfatta mängden pärlor eftersom tärningens prickar är placerade i mönster som är lätta att uppfatta.


Hur tillverkar man leken?
Jag har använt mig av engångsmuggar i papper som jag har klätt i plastfilm. I botten av varje mugg har jag klistrat fast pärlor eller ett papper med en siffra på. Man kan byta ut pärlorna mot andra föremål men det är viktigt att tänka på att ha samma typ av föremål (exempelvis knappar) för att barnen inte förvirras av att det är olika föremål. När man väljer muggar ska man tänka på att det är viktigt att barnet får plats att sticka ner sina fingrar och nudda vid pärlorna. Det på grund av att många barn vill nudda vid föremålen som de räknar.


Referenslista:
Björklund, Camilla (2009). En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande.
Stockholm: Repro 8

Doverborg, Elisabet & Emanuelsson, Göran (red) (2006a). Små barns matematik. Kungälv:
Livréna

2 kommentarer:

 1. Hej fina Anna!

  Jag står just nu vid din utställning på HDK, och den är verkligen jättebra! Väldigt inspirerande och kreativt. Det märks att du har lagt mycket tanke bakom varje aktivitet och jag tror och hoppas att din mattelek kommer att vara till stor hjälp för barns matematikinlärning. Hoppas att din examination gick bra och GRATTIS till lärarexamen! Vi ses imorgon!

  Kram!
  //Linnea

  SvaraRadera
 2. Hejsan, vilken ålder är detta inriktat för? :)

  SvaraRadera