7 jan. 2011

Rörelselek med placeringsord

Hur leker man?
Rörelselek med placeringsord är en lek som bygger på Fånga fisk, men här får barnen istället erfara placeringsord med hela kroppen. Jag har valt att illustrera hur leken går till genom att göra en film med hjälp av stillbilder och datorprogrammen Movie Maker och Audacity. Använd gärna förskolans lekhall eller om det inte finns, använd ett stort rum där barnen kan springa omkring i. Ta fram stolar, gosedjur, studsmatta, bollar, rockringar, tjockmattor eller andra saker som kan vara roliga att ha med. Leken börjar med att pedagogen sätter på musik och låter barnen springa omkring i rummet. Efter en liten stund stängs musiken av och alla barnen ska stå stilla och lyssna på det uppdrag som pedagogen ger. Barnen följer uppmaningen och pedagogen finns med och hjälper till så att alla barn har förstått uppgiften. Pedagogen sätter på musiken igen och barnen får åter igen springa omkring. Leken fortsätter såhär tills pedagogen väljer att avsluta leken med ett sista uppdrag.

      Uppdragen i filmen:
  • Sätt dig bakom ett gosedjur.
  • Ställ dig i en rockring.
  • Lägg dig på mattan.
  • Lägg en boll på en stol.
  • Klättra så högt som du kan.
  • Lägg dig under en stol. 
Vad är lekens syfte?

Leken är en utveckling av den kända barnleken ”hela havets stormar” och min egen lek Fånga fisk. Syftet med rörelseleken är att barnen med sina kroppar ska få erfara placeringsord för att utveckla sin rumsförståelse. Heiberg, Solem och Lie Reikerås skriver att ”Rumsförståelsen utvecklas i relation till den motoriska utvecklingen och är av stor betydelse för att barn ska kunna röra sig fritt, hitta fram och nå upp till saker och ting.” (2004, s. 52 f) Vidare förklarar Heiberg, Solem och Lie Reikerås att barn uppfattar sig själva i förhållandet till rummet genom att uppleva sina egna rörelser och genom att observera andras rörelser.


Hur tillverkar man leken?

Denna lek behöver inte tillverkas utan pedagogerna tar fram de saker som förskolan har att erbjuda och anpassar uppdragen efter föremålen. Filmen som jag har illustrerat leken på har jag gjort genom att klippa ut bilder från tidningar och Internet och fotograferat stillbilder. Stillbilderna har jag sedan gjort en film av i Windows Movie Maker.


Referenslista: 

Heiberg Solem, Ida & Reikerås Lie, Elin Kirsti (2004). Det matematiska barnet.
Stockholm: Natur och Kultur

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar